Accent 2018 1.4 MT CKD (bản tiêu chuẩn)

435.000.000 VNĐ

Accent 2018 1.4 MT CKD

480.000.000 VNĐ

Accent 2018 1.4 AT CKD

509.000.000 VNĐ

Accent 2018 1.4 AT CKD (bản đặc biệt)

550.000.000 VNĐ

Grand I10 CKD sedan 1.2 MT BASE

380.000.000 VNĐ

Grand I10 CKD sedan 1.2 MT 2017 (gia đình)

420.000.000 VNĐ

Grand I10 CKD sedan 1.2 AT 2017(gia đình)

445.000.000 VNĐ

Starex 2.4 M/T 6 chỗ (máy xăng)

800.000.000 VNĐ

Starex 2.5 M/T 6 chỗ (máy dầu)

831.000.000 VNĐ

Starex 2.5 M/T 3 chỗ (máy dầu)

815.000.000 VNĐ

Starex 2.4 M/T 9 chỗ (máy xăng)

945.000.000 VNĐ

Starex 2.5 M/T 9 chỗ (máy dầu)

992.000.000 VNĐ

Starex 2.4 A/T 9 chỗ (máy xăng)

1.018.000.000 VNĐ

Starex 2.4 A/T 9 chỗ LIMOSINE

1.537.000.000 VNĐ

Starex cứu thương 2.4 M/T ( máy xăng )

690.000.000 VNĐ

Starex cứu thương 2.5 M/T ( máy dầu )

710.000.000 VNĐ

Kona 2.0AT Tiêu chuẩn

01 VNĐ

Kona 2.0 AT Đặc biệt

01 VNĐ

Kona 1.6 Turbo

01 VNĐ

Grand i10 CKD 1.0 M/T BASE 2017 (5 cửa)

350.000.000 VNĐ

Grand i10 CKD 1.0 M/T 2017 (5 cửa)

390.000.000 VNĐ

Grand i10 CKD 1.0 A/T 2017 (5 cửa)

415.000.000 VNĐ

Grand i10 CKD 1.2 M/T BASE 2017 (5 cửa)

380.000.000 VNĐ

Grand i10 CKD 1.2 M/T 2017 (5cửa)

420.000.000 VNĐ

Grand i10 CKD 1.2 A/T 2017 (5cửa)

455.000.000 VNĐ

New Porter A2 2.5L + thùng lửng

430.000.000 VNĐ

New Porter A2 2.5L + thùng mui bạt

440.000.000 VNĐ

New Porter A2 2.5L + thùng kín inox

445.000.000 VNĐ

New Porter A2 2.5L + thùng kín composite

447.000.000 VNĐ